Ako sa dá ovplyvniť farba očí


Farba očí patri k nemenným vlastnostiam človeka, je zaznamenaná dokonca aj v cestovnom pase...:) Ale skutočne sa nemôže zmeniť? Typicky sa formuje u novorodencov, premenu farby dúhovky môžu spôsobiť lieky, poranenia krčnej chrbtice, k prechodným poruchám kolorácie dúhovky dochádza aj vplyvom psychických podnetov.

Farba dúhovky závisí od množstva melanínu, ktorý je produkovaný melanocytmi. Produkciu melanínu riadi sympatický nervový systém, prekurzorom je aminokyselina tyrozín, aktivácia sa deje vplyvom UV žiarenia... (myslím ale, že vyššou expozíciou UV žiarenia sa k cielenej farbe dúhovky nedopracujeme...)

Samotná tvorba melanínu je totiž regulovaná pomocou hormónov, cestou MSH (melanocyty stimulujúceho hormónu), ktorý podnecuje syntézu melanínu. Ak je prítomné väčšie množstvo melanínoveho pigmentu, má oko hnedú farbu, v prípade malého množstva je naopak sfarbené do modra. Pokiaľ je pigmentu neštandardne veľa alebo malo, vznikajú prechodne farby, ako je zelená, zelenohnedá. Hnedá farba vzniká na základe absorbcie svetla melanínom, zatiaľ čo modra farba dúhovky je dôsledkom rozptylu svetla na kola génových vláknach. 
Novorodenci kaukazského typu majú takmer vždy oči modré, popr. neutrálne šedé, pretože ich melanocyty musia farbivá najprv vytvoriť. Produkcia nastáva v momente, kedy je oko vystavené UV žiareniu. Do prvých narodenín získava oko 50 % svojej pigmentácie, do tretieho veku života sa vyvinie vlastná farba.
V prípade albinizmu, pigment v dúhovke úplne chýba. Pri normálnom osvetlení sa oči javia ako modré, ale ak sú osvietene axiálne, zafarbia sa do červena. To je výsledok chýbajúceho pigmentového epitelu na zadnej strane dúhovky, ktorý za normálnych okolnosti zabraňuje prenikaniu svetla, odrážaného cievami očného pozadia.


Zmena farby dúhovky:
Latanoprost zo skupiny antiglaukomatík typu prostaglandinovych analógov je známy tým, že trvalo mení farbu dúhovky. Vedľajším účinkom je však aj rast mihalníc, takže pod komerčným názvom (Latisse), je používaný aj pri liečbe hypotrichózy. Pri tejto čisto kozmetickej indikácii, sa ale nanáša na očné viečko, nekvapká sa do oka. Latanoprost podnecuje tvorbu melanínu a tým u cca 40 % pacientov spôsobuje zhnednutie dúhovky. K zmene pôvodnej modrej dúhovky na hnedú často stačí cca 6 mesiacov intenzívneho užívania tohoto antiglaukomatiká. Pokiaľ je liek vysadený, získaná farba dúhovky zostane ale zachovaná.
Stres dokáže vyvolať ľahkú zmenu farby očí dokonca aj u psychicky zdravých ľudí. Ak je telo vystavené záťaži, mení sa produkcia melanínu v dôsledku vyššieho výkonu sympatického nervového systému.
Zmeny farby dúhovky sa môžu objaviť paradoxne aj u ľudí s disociatívnou poruchou osobnosti (mnohopočetnou poruchou osobnosti). Spúšťacom tejto poruchy je okrem genetického podkladu, častokrát aj traumatická situácia. Na to, aby tuto bolestnú situáciu poškodená osoba spracovala, nemá dostatok adaptačných mechanizmov a jednoducho ju potlačí do nevedomia. Oči sú týmito zmenami postihnuté tiež, napríklad v podobe ametropie, zdvojených obrazov, úplnej nevidomosti alebo výpadkami zorného poľa, ktoré spolu s migrenóznymi záchvatmi signalizujú prechod v inú osobnosť. Počas tohoto prechodu sa môžu meniť farby dúhovky, príčinou je stres a tým pádom rozdielne pôsobenie sympatického nervového systému na oči. (zdroj: Jung, C.: Die Irisfarbe - Einstehung, Veranderung und Auffalligkeiten)
Zmeny farby dúhovky sa môžu objaviť aj po traume krčnej chrbtice. Ak je pri pôrode alebo dopravnej nehode postihnutá krčná chrbtica hyperreflexiou, môže dôjsť k poškodeniu sympatikových nervových dráh, ktoré vedú do oka. V dôsledku narušenej sympatikovej inervácie je poškodené oko obyčajne svetlejšie. Dochádza k tzv. heterochrómii (odlišnému zafarbeniu dúhoviek ).
Rozdielna pigmentácia dúhovky môže byt vyvolaná tiež materskými znamienkami (odborne pigmentovými nevami).

MUDr. Lucia Lucie Kvapilová, 
upravené podľa Česká oční optika