Čo sa skrýva pod skratkou VPDM a čo to znamená pre mňa?

grandmaVekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) je multi-faktoriálnym ochorením zhoršujúcim centrálnu zrakovú ostrosť. Keďže ide o vekom podmiené ochorenie, týka sa predovšetkým ľudí starších ako päťdesiat rokov, kde je aj najčastejšou príčinou slepoty. Častejšie postihuje ženy ako mužov.
Spočiatku sa môže prejavovať nenápadne - zhorší sa zrak pri súmraku a za tmy, vidíte akoby mierne zahmlene, farby nie sú tak jasné ako predtým.

Často začína unilaterálne, t.j. postihne najprv jedno oko. Ľudia na VPDM prídu často až v pokročilom štádiu, keď je makula na sietnici oka vážne poškodená a zrak často nenávratne poškodený, alebo pri náhodnom očnom vyšetrení. Druhé oko býva postihnuté v priebehu ďalších rokov s mierou rizika narastajúcou každým rokom o 10%. Po piatich rokoch je teda druhé oko postihnuté u polovice chorých a po desiatich rokoch je obojstranné postihnutie isté.


Prvými subjektívne pozorovateľnými príznakmi vekom podmienenej makulárnej degenerácie sú zahmlený pohľad, sivasté miesta v centrálnej oblasti videnia, neobvykle rozostrený obraz alebo rozvlnené, poprehýbané línie a písmená. VPDM postihuje na rozdiel od glaukómového postihnutia videnie centrálne.

 

Strata centrálneho videnia zbavuje pacientov schopnosti čítať alebo rozpoznávať tváre. Následkom toho trpia až tretina pacientov depresiou.


DVE FORMY VPDM
Vekom podmienená makulárna degenerácia sa vyskytuje v dvoch formách: suchej (atrofickej) a vlhkej (exsudatívna) podobe. Hoci suchou formou trpí zhruba 85 - 90% chorých VPDM, vlhká forma je nebezpečnejšia, pretože v 90% prípadov má za následok závažnú stratu zraku.

 

Suchá forma VPDM sa prejavuje neschopnosťou ostro vidieť miesto, na ktoré práve sústredíte svoj zrak: stred je rozmazaný, ale periférne videnie zostáva. V pokročilom štádiu choroby vidíte v centre svojho pohľadu len šedú alebo čiernu škvrnu.

V ranom štádiu vlhkej formy VPDM môžete zahmlene vidieť alebo vidíte veci zdeformované, písmenká alebo rovné línie sú zvlnené, poprehýbané. Vlhká forma vekom podmienenej makulárnej degenerácie postupuje rýchlo, neotáľajte preto s návštevou lekára. Doma sa môžete sami otestovať pomocou Amslerovej mriežky


Na rozdiel od suchej formy existuje možnosť liečby, ktorá je v súčasnej dobe zameraná na potlačenie rastu novotvorených ciev - tzv. anti-VEGF terapia.
Príčinou vlhkej formy VPDM je prerastanie novotvorených ciev pod sietnicu, tieto cievy následne spôsobujú presakovanie krvi do sietnice, opuch sietnice, a konečne aj vznik jazvy v tvare koláča.

 

RIZIKOVÉ FAKTORY

  • Genetické faktory - Odborníci uvádzajú, že priami príbuzní chorého VPDM majú zhruba trikrát vyššie riziko, že choroba postihne aj je.
  • Pohlavie - Vekom podmienená makulárna degenerácia viac postihuje ženy ako mužov.
  • Vek - Pravidelné vyšetrenie pomocou Amslerovej mriežky By mali absolvovať ľudia starší ako 40 rokov.
  • Rasa - Belosi sú oveľa náchylnejšie k VPDM, u černochov sa vyskytuje len ojedinele.
  • Farba dúhovky - Ľudia so svetlou farbou očí bývajú viac postihnutí, pretože tmavé dúhovky lepšie chráni sietnicu pred svetlom.
  • Ultrafialové žiarenie - Vystavovanie sa slnečnému UV-A a UV-B žiarenia zvyšuje nebezpečenstvo vzniku VPDM. Odporúča sa chrániť slnečnými okuliarmi alebo klobúkom.
  • Fajčenie - Fajčenie viac ako 25 cigariet denne zvyšuje riziko vzniku VPDM. Na vine je zrejme pokles antioxidantov, ktoré chránia makulu.
  • Antioxidanty a vitamíny - strava chudobná na zeleninu a ovocie, ktoré obsahujú dôležité vitamíny (napríklad vitamín E, betakarotén, zinok) a antioxidanty.
  • Obezita - Obezita spojená s nezdravou výživou a vysokým krvným tlakom je tiež jedným z rizikových faktorov vekom podmienenej makulárnej degenerácie.

Problematikou VPDM, prednáškovou a edukačnou činnosťou a aplikáciami anti-VEGF sa v Košiciach zaoberajú empatické a erudované lekárky, MUDr. Matúšová na Tr.SNP a MUDr. Miňová na Rastislavovej 43.