Svetový deň zraku

wsdNa svete žije odhadom 250 miliónov ľudí, ktorí majú poruchy zraku, z nich je až 40 miliónov úplne slepých. Počet ľudí so zhoršeným zrakom sa bude „starnutím populácie“ zvyšovať.

Svetový deň zraku si každý rok pripomíname druhý októbrový štvrtok. Vyhlásili ho spolu Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodná agentúra pre prevenciu slepoty v roku 2002.

Cieľom je zvýšit povedomie o možnostiach diagnostiky a liečby porúch zraku, aby sa maximálne znížilo riziko oslepnutia. Vo svojom strategickom dokumente “Universal eye health: a global action plan 2014–2019” (www.who.int/blindness/en)

 

Úlohou 8.10.2015 je upozorňovať na nepodceňovanie starostlivosti o zrak. Na zubné letíme kvôli bolesti, na krčné detto, avšak väčšina očných ochorení nebolí. Čiže chorobu nevieť. No oko je napriek tomu choré – toto je štádium, v ktorom sa dajú oči ešte bezbolestne a bezproblémovo zachrániť. Očné ochorenia sa vyvíjajú pomaly, a keď sa už objavia ich prvé príznaky, môžu vyústiť do trvalého poškodenia

 

Pre zdravie očí sú nevyhnutné preventívne kontroly už od detstva.
U detí narodených na Slovensku sa celoplošne vykonáva diagnostika vrodenej katarakty
Deti predškolského veku sú ohrozené tupozrakosťou, ktorá má za následok zásadné zhoršenie videnia jedného z očí a neschopnosť priestorového videnia. Pritom táto vada je v detstve ľahko riešiteľná, ak sa podchytí ideálne do 4 rokov.

 

Dospelí: Bez ohľadu na to, ako "dobre" alebo "zle" vidíte, je dobré absolvovať preventívne vyšetrenie u oftalmológa najmenej raz za dva roky. A to aj v prípade, že žiadne okuliare nepotrebujete . Stav očí totiž veľa prezradí o celkovom zdravotnom stave. Vďaka preventívnej prehliadke možno včas zachytiť a následne začať liečiť rôzne degeneratívne ochorenie sietnice, malígny melanóm (najčastejší nádor oka), infarkt oka či glaukóm. V niektorých prípadoch dokáže očný lekár odhaliť aj rôzne autoimunitné ochorenia – Sclerosis multiplex, TBC, pľúcnu fibrózu, HIV, toxoplazmózu a iné degeneratívne mozgové ochorenia.

 

Aj diabetes sa častokrát prejaví najskôr na sietnici oka a to buď kolísavým videním v dôsledku kolísania cukru, alebo metamorfopsiami či výpadkami zorného poľa pri poškodení cievneho systému oka..Očný prejav spojený s vypúlením očí, tzv.endokrinná orbitopatia, býva niekedy prvým príznakom Basedowej choroby (ochorenie štítnej žľazy)

 

Dvojnásobne dôležitá je návšteva u odborníka v prípade, že vidíte neostro alebo vás často bolí hlava. Môže ísť o prejavy ochorenia, ktoré nemá zmysel podceňovať. S rastúcim vekom rastie riziko chorôb očí. Napríklad zelený zákal sa objavuje najčastejšie po štyridsiatom roku veku a prvé príznaky nemusíte rozoznať. "Glaukóm je progresívne očné ochorenie, ktoré sa prejavuje hlavne zúžením zorného poľa, toho si ale málokto sám všimne,“ Týka sa približne 2 až 3% dospelých. Okolo 45 rr. Sa prejavuje začínajúca porucha videnia do blízka,tzv. presbyopia, rovnako tak sa s vyšším vekom častejšie objavuje šedý zákal.

 

Na aké vyšetrenie máte nárok?
Oftalmológ by vám pri preventívnej prehliadke mal vyšetriť vnútroočný tlak (najideálnejšie s prepočtom na hrúbku rohovky), zmerať refrakciu autorefraktorem, stanoviť zrakovú ostrosť, prehliadnuť oči štrbinovou lampou, ktorá vyšetruje jednotlivé štruktúry oka po vrstvách, skontrolovať zadný segment oka - sietnicu, terč zrakového nervu, žltú škvrnu, stav ciev, retinálneho pigmentu

 

Ďalšie špecializované vyšetrenia potom lekár indikuje podľa nájdených problémov. Sprievodný lístok na predpis okuliarov nepotrebujete, ak vás posiela ďalší špecialista, uvedie symptomatológiu príp. susp. diagnózu.

 

Preventívna prehliadka zraku zamestnancov je vymedzená Vestníkom ministerstva zdravotníctva z 1.3.2010.