Kontakt - s kontaktnými šošovkami

sosovkyPrvýkrát som sa s týmto pojmom stretla kedysi dávno na stužkovej mojej sesternice. Účinkovala v scénke, kde Robin Hood vystrelil šíp z luku a ona ako Marianne ho nie a nie nájsť. Zúfalý Robin zvolal:“ Marianne? Stále ho nevidíš? Tak si zožeň kontaktné šošovky!“.


Názov pôsobivý, ale čo to vlastne je?
Kontaktná šošovka (ďalej zn.KŠ) je defacto korekčná pomôcka. Kompenzuje krátkozrakosť, ale aj ďalekozrakosť, astigmatizmus a novšie aj presbyopiu. Okrem korekčnej funkcie zastáva aj úlohu kozmetickú (to sú všetky tie kolorované KŠ) a ochrannú (UV filter). Vo všeobecnosti rozoznávame mäkké a tvrdé kontaktné šošovky. Tvrdé, plynopriepustné KŠ, sú špeciálne KŠ korigujúce napr. keratokónus – kužeľovité vyklenutie rohovky s následným astigmatizmom. Mäkké sú vyrobené z pružného materiálu (hydrogelové, alebo novšie silikónhydrogelové), konštruované tak, aby kopírovali prednú časť oka, na ktorú sa priamo prikladajú.

 

Kam až siaha história kontaktných šošoviek?
Prvá myšlienka pochádza od génia renesancie, polyvynálezcu a utópa - Leonarda da Vinci. Avšak zotrval u skíc a náčrtov, ako by sa to dalo urobiť – a hneď na to utekal domaľovať Monu Lisu alebo sa púšťal do ďalšieho veľdiela..
Prvé reálne kontaktné šošovky boli zo skla. Po roku 1933, vynáleze plexiskla, sa začali vyrábať aj z neho.
Svet kontaktných šošoviek sa zmenil v roku 1955, kedy vznikol prvý polymér na ich výrobu. A možno bude novinkou, že to bolo v ČSSR v týme prof. Otta Wicherleho za použitia motoru z gramofónu, stavebnice Merkur a dynama. Konflikty s vládnucou mocou, kedy režim bez Wichterleho vedomia disponoval patent na výrobu mäkkých kontaktných šošoviek do zahraničia (za zlomok jeho skutočnej hodnoty) rozšíril dostupnosť KŠ do celého sveta a na húževnatého českého chemika sa zabudlo. Dožil sa však prevratu r.1989 a rehabilitácie. Ako predseda Československej akadémie vied túto funkciu vykonával až do rozdelenia Československa v roku 1993. V roku 1993 bola jedna z planétok našej slnečnej sústavy pomenovaná Wichterle.

 

Pre koho sú kontaktné šošovky vhodné?

Pre mladých aj starších. Dokonca už aj pre deti za asistencie rodičov a za podmienok pravidelných kontrol u očného lekára U starších nahrádza presbyopickú korekciu, čiže akomodačný prídavok do blízka. Zo spomienok kolegýň viem, že práve oftalmologičky boli priekopníčkami nosenia KŠ spôsobom „monovision“ – na dominantné oko sa aplikovala kontaktná šošovka zodpovedajúca korekcii na diaľku. Na nedominantné na blízko. A mozog sa naučil “prepínať“ a prijímať informáciu raz z jedného, inokedy druhého oka podľa vzdialenosti, na akú sa díval.
Dnes už však existujú aj bifokálne a multifokálne kontaktné šošovky s dvoma a viac optickými zónami s adíciou (spomínaným prídavkom do blízka)

 

Pre aktívny životný štýl.
Denné šošovky sú vhodné na šport – pozor pri plávaní – nie, nevyplavia sa, ako často počúvam avšak je nutné po plávaní ich vybrať za dodržania hygienických podmienok a vyhodiť, nakoľko sú znesterilnené vodným prostredím a potenciálnym výskytom améb, vodných mikroorganizmov. Ohľadne nepretržitého nosenia KŠ sa polemizuje, výrobca garantuje bezpečnosť, avšak je potrebné brať zreteľ na aktivity nositeľa a prostredie, v ktorom sa pohybuje.

 

Kedy nosenie kontaktných šošoviek nie je vhodné:
Jednoznačne pri akútnych zápalových ochoreniach oka, po úrazoch oka, nepriechodnosti slzných kanálikov, chronických infekciách oka . Pri istej liečbe môže byť ich tolerancia zhoršená – ide najmä o lieky ovplyvňujúce kvalitu slzného filmu. (môže však nemusí –udávajú sa orálne kontraceptíva, diuretiká, antidepresíva, antihistaminiká)

 

Nebudem cez farebné šošovky vidieť farebne?
Stred farebnej kontaktnej šošovky je transparentný. Jeho priemer je nastavený všetkými výrobcami na 5,5 mm, čo je priemer obyvateľstva. Takfarebne sosovky nedochádza k obmedzeniu videnia v zornom poli. Výsledný efekt farebných kontaktných šošoviek je vždy ovplyvnený prirodzenou farbou dúhovky. Všeobecne platí, že sa tmavé oči prekrývajú podstatne horšie než svetlé odtiene. Celkový dojem je ovplyvnený svetelnými podmienkami, pri ktorých farebné šošovky na očiach posudzujeme. Jednak sa mení jas očí, jednak dochádza ku zmene veľkosti zornice (pupily), ktorá reaguje na svetelnú intenzitu. Môže teda prísť k tomu, že v priamom svetle, kedy je zornica stiahnutá, môžete pri pohľade do zrkadla zistiť, že okolo nej nie je dúhovka úplne zakrytá. Opačne môže pri šere, kedy sa zornica roztiahne prísť k tomu, že časť nášho vizu bude ovplyvnená farebnou šošovkou – a teda tým aj jeho kvalita.

 

Neznesiem kontaktné šošovky.
Občas sa stretávame s názorom ľudí, ktorí nám tvrdia, že kontaktné šošovky v očiach neznesú. Otázky z našej strany takmer vždy komunikáciu privedú k jednej zo štyroch príčin:

 

 1. Chybne prevedená aplikácia: Pokiaľ máte pocit, že Vám šošovky nevyhovujú (nevidíte kvalitne, šošovky Vás dráždia, mlžia sa vám)
 2. Syndróm suchého oka: Nepríjemné pocity v oku po niekoľko hodinách nasadenia alebo nekvalitné videnie môžu byť spôsobené nedostatočnou sekréciou slzného filmu alebo jeho zložením. Odhaduje sa, že sa tento problém týka 20–25% nositeľov, bohužiaľ sa nedá odstrániť. Komfort nosenia je však možné výrazne zlepšiť užívaním očných kvapiek. Používajú sa podľa potreby, napríklad dokonca i každú hodinu. Obzvlášť pri práci s PC. Málo kto vie, ako jednoducho je možné kvapky používať. Odporúča sa v miernom záklone stiahnuť spodné viečko a do vytvoreného priestoru medzi okom a okrajom spodného viečka kvapku aplikovať. Nepríde tak k nepríjemnému kontaktu kvapky priamo s okom a nepríjemnému čakaniu s roztiahnutými viečkami medzi prstami na to, až kvapka dopadne.
 3. Nositeľ zanevrel na kontaktné šošovky pred mnohými rokmi Ľudia, ktorí prekonali z akéhokoľvek dôvodu zlú skúsenosť s užívaním kontaktných šošoviek pred mnohými rokmi, často odsúdia šošovky natrvalo. Nikdy v minulosti nedošlo k tak významnému posunu v technológii ako v rokoch 2005 – 2008, a to nie len v oblasti zlepšenia komfortu a kvality videnia, ale tiež v segmente roztokov, očných kvapiek a potravinových doplnkov.
 4. Netrpezlivosť Spočiatku zaberie užívateľovi viac času manipulácia, nasadzovanie a vyňatie. Jeho oči sú viac podráždené, následkom čoho šošovky i horšie znáša. Tento začarovaný kruh sa preruší po niekoľkých nasadeniach zlepšením zručnosti v manipulácii so šošovkami.

 

Často kladená otázka: Kupujeme kontaktné šošovky cez internet.
Internet je fenomén dnešnej doby a stále viac ľudí ho začína využívať aj na nakupovanie Keďže kontaktné šošovky sú zdravotníckou pomôckou, môžeme si položiť otázku, či je nakupovanie šošoviek cez internet naozaj bezpečné. Na túto otázku samozrejme dostanete odlišnú odpoveď od prevádzkovateľa internetového obchodu s kontaktnými šošovkami a inú od oftalmológa, optometristu al. očného optika. Ja by som sa pridŕžala vyjadrenia, že s nakupovaním KŠ cestou internetu je to podobné ako s nakupovaním liekov online.

 

Na čo je dobré nezabúdať?
Dodržiavanie hygieny a starostlivosť je zo všetkého najdôležitejšie. Umytie rúk pred každým nasadením a vybratím, v prípade šošoviek na dlhšiu dobu nosenia (dvojtýždňové, mesačné a ďalšie) uchovávať v čistom obale, pravidelne vymieňať roztok, do oka vkladať vždy čistú kontaktnú šošovku. Nenosiť kontaktné šošovky dlhšiu dobu, než na akú sú určené je taktiež skutočne dobre dodržiavať. Kontaktná šošovka starne a keď ju budete používať dlhšie ako by ste mali, stráca svoje vlastnosti a pre oko sa stáva nebezpečnou. Pri nedodržaní vyššie uvedených hygienických zásad je veľké riziko vzniku komplikácií, ktoré môžu vážne ovplyvniť zrak do konca života.

 

Komplikácie pri nosení kontaktných šošoviek.

 • Opuch rohovky
 • Mikrocysty a vakuoly - túto komplikáciu nachádzame až u 40% dlhoročných nositeľov šošoviek v režime predĺženého nosenia. Môžu byť zdrojom bolesti a vstupnou bránou infekcie.
 • Keratitis punctata s edémom roohovky - vznikajú v dôsledku hypoxie (nedostatku kyslíku) v dôsledku nesprávne naaplikovanej alebo nesprávne (z hľadiska dizajnu) zvolenej šošovky.
 • Obrovskobunková keratokonjuktivitída - vzniká pri dlhodobom používaní šošoviek, v dôsledku kombinácie chronického mechanického dráždenia a možnej reakcie na materiál šošoviek a depozitá biologického materiálu v štruktúre šošovky, často u plavcov nerešpektovaním zásad hygieny. Prejavuje sa nepríjemnými bolesťami počas nosenia šošoviek, s prítomnou hlienovitou sekréciou, papilami na viečkových spojivkách a prípadne aj infiltrátmi v oblasti limbu.
 • Vaskularizácia rohovky - vzniká v dôsledku chronickej hypoxie a dráždenia z depozít. Má podobu cievok prerastajúcich do rohovky z oblasti limbu. Treba ju vždy vyšetriť pri pravidelných kontrolách, u nositeľov KŠ sa oporúča chodiť na pravidelné prehliadky 1x pol roka...
 • Acantamébová infekcia - najčastejšia infekčná komplikácia u nositeľov šošoviek. Objavuje sa po mikrotraume epitelu (šošovkou). Sprevádza ju výrazná bolesť, slzenie a svetloplachosť.. Liečba je komplikovaná a riziko recidív je vysoké.
 • Infekcie, rohovkový vred, hnis na spodine prednej komory (viď. Obr.)

 

zakal zakal2
Zákal rohovky po vyliečení vredu