Vodiči - na slovíčko

nocne videnieStáva sa aj vám, že v noci nerozpoznáte tmavú postavu na prechode pre chodcov??? Výtlky na cestách??? Dokonca prehliadate aj nočnú hliadku polície???
Čo sa vlastne deje???


Nočná myopia

Začína pri osvetlení, ktoré znemožňuje zreteľné videnie. Ďaleký bod sa približuje k oku (nočná myopia), blízky bod sa súčasne od oka vzdaľuje (nočná presbyopia).
Akomodačná šírka sa zužuje. Nočná myopia je teda posun refrakcie oka pri zotmení o - 0,5 – 4,0 dioptrie smerom k myopii (krátkozrakosti) Je vačšia u mladých ľudí a pri nižšom osvetlení. Paradoxne vodiči s +2,0 Dpt. okuliare skladajú. Jednoduchá matematika: +2,0 Dpt - 1 až -2 Dpt. rovná sa 0.

 

Áno, už dlhšiu dobu je známou skutočnosťou, že krátkozrakí vidia v noci horšie ako emetropovia. Nočná myopia však býva u myopov len zdanlivo vyššia. Mnohí totiž nenosia plnú korekciu a pri dobrom osvetlení majú normálnu zrakovú ostrosť len vďaka stenopeizácii / prižmurovanie očí/
Emetropovia a tiež hypermetropovia majú však za zníženého osvetlenia tiež lepšie priestorové videnie.

 

Príčina nočnej myopie nie je známa. Na jej vzniku sa podieľa sférická aberácia (vdaka širokej zornici v tme), chromatická aberácia (vdaka veľkému podielu krátkovlnej modrozelenej časti spektra za zotmenia) a i psychické príčiny – prestreľovanie akomodácie, aby bolo kompenzované neostré videnie. Hlavnou príčinou nočnej myopie je asi treba hľadať v akomodácii, v akomodačnom kľudovom postavení. Bolo dokázané, že v kľudovom postavení nie je akomodácie nastavená na ďaleký bod, ale na postaveni medzi blízkom a diaľkou. V priemere to býva vzdialenost 1 – 2 metre. Kľudová akomodácia nastupuje, ak je zorné pole bez akéhokoľvek podnetu, teda v noci alebo v prázdnom priestore (letci, kozmonauti).

 

Nočná myopia nielen znižuje schopnosť ľudí pre výkon niektorých povolaní (nočný strážnik, lesník, námorník), ale podieľa sa na bezpečnosti cestnej premávky, na vzniku astenopických problémov pri rôznych osvetleniach pracovného priestoru. Slabo ďalekozrakí šoféri vidia za šera lepšie bez okuliarov a naopak ľahkého myopa je možno nechat cez den jazdiť bez okuliarov (vdaka zúženej zrenici dosahuje normálnu ostrosť), ale pri zníženom osvetlení odporúčam vždy s korekciou.


Osvetlenie protiidúcim vozidlom taktiež zvyšuje nočnú myopiu. Reakcia zorníc na osvetlenie sa zvyšuje v závislosti na veku a vnútená požiadavka fixovať protiidúce svetlá zosilňuje konvergenciu. Žiarovkové svetlo, červenou farbou rozžhaveného vlákna nočnej myopie z vetšej časti chromaticky kompenzuje. Žiarovky a výbojky však pôsobia tým rušivejšie, čím väčšie požiadavky sú na oko kladené. Myopovia teda trpia viac než emetropovia a hypermetropovia. Čiže za volant - s okuliarmi :)